Czy podstawowy dowód modelu Wielkiego Wybuchu jest ułomny?

0
789
Teoria Wielkiego Wybuchu

Artykuł analizujący założenia Big Bang i tego, co z nich wynika – autorstwa admina grupy “Quantum Physics News” Roberta Karla Stonjeka. Przekład własny, za zgodą autora

Grawitacja w skali atomów jest prawie całkowicie nieistotna, ponieważ jest o ponad 40 wielkości słabsza niż siły atomowe (siła słaba i silna). Poza kilkoma ekstremalnymi warunkami, jedynym działaniem grawitacji na atomy jest moment, w którym siły przyciągają materię do siebie, ale w większości przypadków na zachowanie atomowe dla lokalnych interakcji grawitacja nie ma wpływu.
Ekspansja Hubble’a jest jak lokalnie słaba siła, to znaczy w skali galaktyk, a nawet gromad galaktyk. Ekspansja jest tak powolna, że przypomina siłę grawitacji sił elektromagnetycznych, jądrowych słabych i silnych. Zatem w skali galaktyk, a nawet gromad galaktyk, grawitacja i właściwy ruch zdecydowanie i daleko dominują w zachowaniu materii (np. gwiazd, galaktyk).
Kiedy dochodzimy do skali supergromad galaktyk, kosmolodzy obstawiają w każdym kierunku wpływ ekspansji Hubble’a ~ czy supergromady są związane grawitacyjnie? Możemy śmiało powiedzieć, że niektóre są, a niektóre nie. W tej skali ekspansja Hubble’a może faktycznie zacząć rozpraszać fizyczne obiekty (gromady galaktyk).
Teraz rozważamy, co by się stało, gdyby rozszerzanie Hubble’a było znacznie szybsze. W miarę przyśpieszania wszystkie supergromady zostają rozdzielone. Jeszcze szybciej gromady, a następnie galaktyki. Szybkość ekspansji musi już być setki razy szybsza, aby tak się stało. Jeszcze szybciej i widzimy, że nawet galaktyki, układy słoneczne, gwiazdy, planety, a nawet cząstki i kwarki mogą zostać rozerwane, ponieważ „siła ekspansji” lub ekspansja Hubble’a pokonają siłę grawitacji, a następnie stają się jeszcze bardziej intensywne niż elektromagnetyczne, i siły jądrowe. Jest to prędkość, której potrzebujemy, aby powołać do życia wszechświat w modelu Wielkiego Wybuchu, szczególnie w modelach przed inflacją, które postulowały, że cała materia wszechświata miała postać jakiejś fundamentalnej cząstki, która, że tak powiem, rodowe dla wszystkich innych cząstek, atomów i materii („Teorie Wielkiego Unifikacji”, a następnie „Teorie wszystkiego były potrzebne do tego ~ żaden wiarygodny model nie został nigdy odkryty pomimo dziesięcioleci wysiłków).
Teoria inflacji postuluje ekspansję Hubble’a na krótko większą nawet niż prędkość światła, tak szybką, że nawet wirtualne pary cząstek mogłyby zostać rozerwane i stać się rzeczywiste (jest sfałszowane przez brak antymaterii; model przewiduje tyle antymaterii, co materii niż mniej niż 0,00001% faktycznie obserwujemy… możesz być pewien, że gotowe poprawki są w drodze…).

Wracając do pierwotnego modelu Gamowa, George przewidział, że stała Hubble’a była początkowo niezwykle szybka, to znaczy ekspansja była niezwykle szybka, a następnie spowolniona. Spodziewał się, że dzięki odpowiednio dużym teleskopom będziemy mogli spojrzeć w przeszłość, widząc coraz bardziej odległe obiekty i powiedzieć, o ile spowolniła prędkość ekspansji w porównaniu z odległymi wcześniejszymi epokami.
Ten podstawowy model został sfałszowany w latach 90., kiedy odkryto, że ekspansja w rzeczywistości przyspiesza, a nie zwalnia. Zamiast przeglądu modelu, „Ciemna energia” została wynaleziona w celu wsparcia modelu, którego najbardziej podstawowa przesłanka została podważona. Ciemna Energia jest niewidoczna, niewykrywalna, o nieznanej naturze, a jej jedyną funkcją jest tworzenie pomostu między teorią a obserwacją.
Ale co jeśli stała Hubble’a, ekspansja, była jednolita? W przeszłości obiekty zbliżały się wystarczająco blisko, aby siła grawitacji i właściwy ruch stały się dominujące. Cofając się w przeszłość, nigdy nie nastąpiłoby zawalenie poniżej skali supergromad. I to wszystko, na co mamy faktyczne dowody.
Najważniejsze jest to, że ekspansja czasoprzestrzeni nie oznacza ekspansji materii; przestrzeń może się rozszerzać, tak jak wszędzie, w tym w Drodze Mlecznej, a nawet we własnym domu i otoczeniu, i nie dochodzi do rzeczywistej ekspansji materii. Światło przemieszczające się poziomo od żarówki do oka powinno być ułamkowo przesunięte na czerwono z powodu rozszerzenia czasoprzestrzeni, nawet jeśli odległość między tobą a żarówką wcale się nie zmienia (przesunięcie ku czerwieni może zostać anulowane przez ruch obserwatora i żarówki w kierunku do siebie przeciwdziałając w ten sposób ekspansji, tj. nieznaczne przesunięcie niebieskiego, anulując nieznaczne przesunięcie ku czerwieni).
Niektórzy mogą twierdzić, że odkrycie przez Penzias i Wilsona kosmicznego promieniowania mikrofalowego w tle (CMB lub CMBR) świadczy o Wielkim Wybuchu. Problem polega na tym, że CMB lub, jak to nazywano przed erą Wielkiego Wybuchu, Kosmiczny Hałas lub Tło Termiczne, przewidywano w pięciu znaczących artykułach na podstawie normalnej aktywności termicznej materii we wszechświecie. Przewidywano, że powinna istnieć ciągła kąpiel hałasu termicznego. Temperatura tych prognoz wynosiła około 3K. Prognozy po hipotezie Wielkiego Wybuchu wynosiły od 5 do 60 K. Wcześniejsze prognozy były znacznie bliższe. Twierdzono, że odkrycie CMB pozwala przewidzieć model Gamowa, który nie jest już używany. Model inflacji został dostosowany do już zmierzonych danych, więc odkrycie CMB nie dowodzi Wielkiego Wybuchu i tak dalejGeorge przewidział, że stała Hubble’a była początkowo niezwykle szybka, to znaczy ekspansja była niezwykle szybka, a następnie spowolniona. Spodziewał się, że dzięki odpowiednio dużym teleskopom będziemy mogli spojrzeć w przeszłość, widząc coraz bardziej odległe obiekty i powiedzieć, o ile spowolniła prędkość ekspansji w porównaniu z odległymi wcześniejszymi epokami.
Ten podstawowy model został sfałszowany w latach 90., kiedy odkryto, że ekspansja w rzeczywistości przyspiesza, a nie zwalnia. Zamiast przeglądu modelu, „Ciemna energia” została wynaleziona w celu wsparcia modelu, którego najbardziej podstawowa przesłanka została podważona. Ciemna Energia jest niewidoczna, niewykrywalna, o nieznanej naturze, a jej jedyną funkcją jest tworzenie pomostu między teorią a obserwacją.
Ale co jeśli stała Hubble’a, ekspansja, była jednolita? W przeszłości obiekty zbliżały się wystarczająco blisko, aby siła grawitacji i właściwy ruch stały się dominujące. Cofając się w przeszłość, nigdy nie nastąpiłoby zawalenie poniżej skali supergromad. I to wszystko, na co mamy faktyczne dowody.
Najważniejsze jest to, że ekspansja czasoprzestrzeni nie oznacza ekspansji materii; przestrzeń może się rozszerzać, tak jak wszędzie, w tym w Drodze Mlecznej, a nawet we własnym domu i otoczeniu, i nie dochodzi do rzeczywistej ekspansji materii. Światło przemieszczające się poziomo od żarówki do oka powinno być ułamkowo przesunięte na czerwono z powodu rozszerzenia czasoprzestrzeni, nawet jeśli odległość między tobą a żarówką wcale się nie zmienia (przesunięcie ku czerwieni może zostać anulowane przez ruch obserwatora i żarówki w kierunku do siebie przeciwdziałając w ten sposób ekspansji, tj. nieznaczne przesunięcie niebieskiego, anulując nieznaczne przesunięcie ku czerwieni).
Niektórzy mogą twierdzić, że odkrycie przez Penzias i Wilsona kosmicznego promieniowania mikrofalowego w tle (CMB lub CMBR) świadczy o Wielkim Wybuchu. Problem polega na tym, że CMB lub, jak to nazywano przed erą Wielkiego Wybuchu, Kosmiczny Hałas lub Tło Termiczne, przewidywano w pięciu znaczących artykułach na podstawie normalnej aktywności termicznej materii we wszechświecie. Przewidywano, że powinna istnieć ciągła kąpiel hałasu termicznego. Temperatura tych prognoz wynosiła około 3K. Prognozy po hipotezie Wielkiego Wybuchu wynosiły od 5 do 60 K. Wcześniejsze prognozy były znacznie bliższe. Twierdzono, że odkrycie CMB pozwala przewidzieć model Gamowa, który nie jest już używany. Model inflacji został dostosowany do już zmierzonych danych, więc odkrycie CMB nie dowodzi Wielkiego Wybuchu i tak dalej…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here